Po dobu karantény výdej přes okýnko od 10 do 20 hodin