Po dobu karantény výdej přes okýnko od 11 do 14 hodin