Po dobu karantény výdej přes okýnko od 10 do 18 hodin